main

Krystyna Wróblewska - zasłużony pracownik naszej szkoły

Pani Krystyna Wróblewska (1931 - 2018) zapisała się w dziejach naszego Zespołu i w pamięci wszystkich związanych z nim osób jako współtwórca szkoły w jej siedzibie na Zamkowej 15, niestrudzony gospodarz, aktywny uczestnik przemian zachodzących w naszej placówce od początku jej istnienia do 2006 roku.
Zmieniali się dyrektorzy a Pani Krysia pozostawała na swoim stanowisku. Była wszechstronna. W razie potrzeby pełniła rolę murarza, hydraulika, stolarza, elektryka, dozorcy, którego bali się niepożądani goście.
Z wielką ofiarnością brała udział we wszystkich remontach szkolnego obiektu na Zamkowej, w budynku mleczarni. Nadzorowała starą i nową część szkoły podczas budowy sali gimnastycznej i dodatkowych pomieszczeń, ich porządkowaniu i urządzaniu.

Nigdy nie liczyła godzin pracy, wiele zadań podejmowała społecznie, z własnej inicjatywy.
Ze szczególną troską dbała o otoczenie budynku. Dzięki Jej zabiegom szkoła cieszyła się opinią placówki wyjątkowo zadbanej.

Pan Prof. Karol Olecki poświęcił Pani Krystynie Wróblewskiej fragment wiersza ”Historia szkoły:”

“Nie można też jednego zapomnieć nazwiska,
Co przez te wszystkie lata energią tryska.
To nasza pani woźna Wróblewska Krystyna,

O której nie możemy nigdy zapominać.
Dyrektorów wszak wszystkich ona przetrzymała
I zasługa jej przecież we wszystkim niemała.
Tak.”Ja i pan dyrektor”-powiedzieć by mogła,
Lecz jej skromność na pewno tę chęć by przemogła.

W każdym razie ta szkoła zawdzięcza jej wiele.
Wiedzą o tym uczniowie i nauczyciele.”Pani Krysia zawsze czuła się odpowiedzialna nie tylko za stan szkolnego obiektu, ale też za sprawne funkcjonowanie całego Zespołu i wychowanie młodzieży. Nie pozostawała obojętna na to, co działo się wokół Niej. Uczyła młodzież szacunku do tego, co oddano do jej dyspozycji. Uczniowie wiedzieli również, że mogą zawsze liczyć na Jej wsparcie, słowa otuchy w najtrudniejszych sytuacjach. Szanowali Ją za to i cenili.

Dla wszystkich pokoleń nauczycieli, pracowników szkoły oraz absolwentów Pani Krystyna Wróblewska była i pozostanie przykładem osoby wyróżniającej się szczególnym zaangażowaniem w pracę oraz uczuciowym związkiem z miejscem zatrudnienia. Za wyjątkowe zasługi została uhonorowana Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką “Za zasługi dla województwa sieradzkiego”.

Dziś obejmujemy Panią Krysię wdzięcznym sercem dziękując za poświęcenie swojego życia naszej szkole, za wszystko, co uczyniła dla nas. Była i pozostanie Legendą tej szkoły, Kimś Bardzo Bliskim, Kogo się zawsze pamięta.
Zapalajmy światełka tej pamięci na Jej grobie na starym sieradzkim cmentarzu….