main

KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2019/2020:       ABSOLWENCI GIMNAZJUM


Typ szkoły klasa Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania / profil / zawód języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Technikum 1D matematyka, geografia
technik ekonomista / technik logistyk
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia
Technikum 1G matematyka, biologia
technik żywienia i usług gastronomicznych / technik usług fryzjerskich
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, biologia
Technikum 1H matematyka, geografia
technik handlowiec / technik hotelarstwa
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia
Szkoła Branżowa
I stopnia Nr 2
1a
1b
Sprzedawca
Kucharz
Blacharz samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik samochodowy
Ślusarz
Fryzjer
Cukiernik
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Murarz-tynkarz
Elektryk
Piekarz
Przetwórca mięsa
Dekarz
Stolarz
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia