main

KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2020/2021:      


Typ szkoły klasa Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania / profil / zawód języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Technikum 1A matematyka, geografia
technik ekonomista / technik logistyk / technik rachunkowości
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia
Technikum 1B matematyka, geografia/biologia
technik żywienia i usług gastronomicznych / technik usług fryzjerskich / technik hotelarstwa
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, biologia/geografia
Szkoła Branżowa
I stopnia Nr 2
1d Sprzedawca
Kucharz
Blacharz samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Lakiernik samochodowy
Ślusarz
Fryzjer
Cukiernik
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Murarz-tynkarz
Elektryk
Piekarz
Przetwórca mięsa
Dekarz
Stolarz
j.angielski j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia