Avatar
ZSP NR 2 w Sieradzu

 1. Projekt Unijny

 2. Regulamin projektu
 3. Informacje o projekcie
 4. Dokumentacja projektu
 5. Harmonogram realizacji projektu
 6. Harmonogram wsparcia projektu 01.01.2018 - 31.03.2018
 7. Harmonogram wsparcia projektu 01.04.2018 - 31.08.2018
 8. Informacja o zamówieniu publicznym
 9. Ogłoszenie nr 562934
 10. SIWZ-szkolenia
 11. Oświadczenie RODO - szkolenia
 12. Klauzula informacyjna - szkolenia
 13. Protokół otwarcia ofert - szkolenia
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 15. Informacja o zamówieniu publicznym
 16. Ogłoszenie nr 576921-N-2018
 17. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 18. Kosztorys nakładczy
 19. Rysunek poglądowy
 20. Oświadczenie RODO
 21. Klauzula informacyjna - remont i wyposażenie
 22. Rozeznanie rynku - podręczniki
 23. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
 24. Odpowiedzi dotyczące przetargu
 25. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
 26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 27. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
 28. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 29. Kosztorys nakładczy
 30. Rysunek poglądowy
 31. Odpowiedzi dotyczące przetargu
 32. Protokół otwarcia ofert
 33. Unieważnienie przetargu
 34. Odpowiedzi dotyczące przetargu
 35. Rozeznanie rynku
 36. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
 37. Rozeznanie rynku
 38. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
 39. Ogłoszenie nr 664694-N-2018
 40. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 41. Opis przedmiotu zamówienia
 42. Kosztorys nakładczy
 43. Rysunek poglądowy
 44. Ogłoszenie nr 500308-N-2018
 45. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 46. Opis przedmiotu zamówienia
 47. Kosztorys nakładczy
 48. Protokół otwarcia - remont pracowni gastronomicznej
 49. Protokół otwarcia - wyposażenie pracowni gastronomicznej
 50. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont
 51. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie
 52. Rozeznanie rynku - szkolenie Access
 53. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
 54. Ogłoszenie nr 1201178 - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
 55. Ogłoszenie nr 1201180 - dostarczenie sprzętu komputerowego
 56. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
 57. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dostarczenie sprzętu komputerowego
main

Projekt Unijny:

A. Regulamin projektu
     B. Informacje o projekcie
     C. Dokumentacja projektu
     D. Harmonogram realizacji projektu
     E. Harmonogram wsparcia projektu 01.01.2018 - 31.03.2018
     F. Harmonogram wsparcia projektu 01.04.2018 - 31.08.2018
     G. Harmonogram wsparcia projektu 01.09.2018 - 31.12.2018
     H. Harmonogram wsparcia projektu 01.01.2019 - 31.03.2019


1. Informacja o zamówieniu publicznym
2. Ogłoszenie nr 562934
3. SIWZ-szkolenia
4. Oświadczenie RODO - szkolenia
5. Klauzula informacyjna - szkolenia
6. Protokół otwarcia ofert - szkolenia
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Informacja o zamówieniu publicznym
9. Ogłoszenie nr 576921-N-2018
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
11. Kosztorys nakładczy
12. Rysunek poglądowy

13. Oświadczenie RODO
14. Klauzula informacyjna - remont i wyposażenie
15. Odpowiedzi dotyczące przetargu
16. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20. Kosztorys nakładczy
21. Rysunek poglądowy
22. Odpowiedzi dotyczące przetargu
23. Protokół otwarcia ofert
24. Unieważnienie przetargu

25. Odpowiedzi dotyczące przetargu

26. Rozeznanie rynku - podręczniki
27. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

28. Rozeznanie cenowe - doradztwo zawodowe
29. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

30. Rozeznanie cenowe - dostawa testów
31. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

32. Ogłoszenie nr 664694-N-2018
33. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
34. Opis przedmiotu zamówienia
35. Kosztorys nakładczy
36. Rysunek poglądowy

37. Ogłoszenie nr 500308-N-2018
38. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
39. Opis przedmiotu zamówienia
40. Kosztorys nakładczy

41. Protokół otwarcia - remont pracowni gastronomicznej
42. Protokół otwarcia - wyposażenie pracowni gastronomicznej

43. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont
44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie

45. Rozeznanie rynku - szkolenie Access

46. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

47. Ogłoszenie nr 1201178 - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
48. Ogłoszenie nr 1201180 - dostarczenie sprzętu komputerowego

49. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
50. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dostarczenie sprzętu komputerowego

Kalendarium upublicznienia dokumentacji:


1. Informacja o zamówieniu publicznym
dla zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

2. Ogłoszenie nr 562934-N-2018 z dnia 2018-05-23 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”
23.05.2018r.6. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej dotyczący otwarcia ofert nt. szkoleń
spisany w dniu 7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu
07.06.2018r.7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 2 w Sieradzu
15.06.2018r.8. Informacja o zamówieniu publicznym
dla zadania pn. „Remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSP Nr 2 w Sieradzu”

9. Ogłoszenie nr 576921-N-2018

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

11. Kosztorys nakładczy

12. Rysunek poglądowy
21.06.2018r.16. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
Powołanie do wykonania najbardziej korzystnej oferty na wykonanie zamówienia "Remont i wyposażenie pracowni"
06.07.2018r.17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSp Nr 2 w Sieradzu"
19.07.2018r.18. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20. Kosztorys nakładczy
21. Rysunek poglądowy
20.07.2018r.23. Protokół otwarcia ofert
spisany w dniu 6 sierpnia 2018 r. w ZSP Nr 2 w Sieradzu na „Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej”.
6.08.2018r.24. Unieważnienie przetargu
8.08.2018r.25. Odpowiedzi dotyczące przetargu
7.09.2018r.26. Rozeznanie rynku - podręczniki
25.09.2018r.27. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
1.10.2018r.28. Rozeznanie rynku
na usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
01.10.2018r.29. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
08.10.2018r.30. Rozeznanie rynku na dostawę testów osobowosciowych dla uczniów
30.11.2018r.31. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
04.12.2018r.32. Ogłoszenie nr 664694-N-2018
33. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
34. Opis przedmiotu zamówienia
35. Kosztorys nakładczy
36. Rysunek poglądowy

28.12.2018r.37. Ogłoszenie nr 500308-N-2018
38. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
39. Opis przedmiotu zamówienia
40. Kosztorys nakładczy

03.01.2019r.41. Protokół otwarcia - remont pracowni gastronomicznej
42. Protokół otwarcia - wyposażenie pracowni gastronomicznej
11.01.2019r.43. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont
44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie
21.01.2019r.45. Rozeznanie rynku - szkolenie Access
15.04.2019r.46. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
24.04.2019r.47. Ogłoszenie nr 1201178 - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
48. Ogłoszenie nr 1201180 - dostarczenie sprzętu komputerowego
14.08.2019r.49. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
50. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - dostarczenie sprzętu komputerowego
28.08.2019r.