Projekt Unijny:

A. Regulamin projektu
     B. Informacje o projekcie
     C. Dokumentacja projektu
     D. Harmonogram realizacji projektu
     E. Harmonogram wsparcia projektu 01.01.2018 - 31.03.2018
     F. Harmonogram wsparcia projektu 01.04.2018 - 31.08.2018
     G. Harmonogram wsparcia projektu 01.09.2018 - 31.12.2018
     H. Harmonogram wsparcia projektu 01.01.2019 - 31.03.2019
     I. Harmonogram wsparcia projektu 01.04.2019 - 30.06.2019


1. Informacja o zamówieniu publicznym
2. Ogłoszenie nr 562934
3. SIWZ-szkolenia
4. Oświadczenie RODO - szkolenia
5. Klauzula informacyjna - szkolenia
6. Protokół otwarcia ofert - szkolenia
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Informacja o zamówieniu publicznym
9. Ogłoszenie nr 576921-N-2018
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
11. Kosztorys nakładczy
12. Rysunek poglądowy

13. Oświadczenie RODO
14. Klauzula informacyjna - remont i wyposażenie
15. Odpowiedzi dotyczące przetargu
16. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20. Kosztorys nakładczy
21. Rysunek poglądowy
22. Odpowiedzi dotyczące przetargu
23. Protokół otwarcia ofert
24. Unieważnienie przetargu

25. Odpowiedzi dotyczące przetargu

26. Rozeznanie rynku - podręczniki
27. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

28. Rozeznanie cenowe - doradztwo zawodowe
29. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

30. Rozeznanie cenowe - dostawa testów
31. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

32. Ogłoszenie nr 664694-N-2018
33. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
34. Opis przedmiotu zamówienia
35. Kosztorys nakładczy
36. Rysunek poglądowy

37. Ogłoszenie nr 500308-N-2018
38. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
39. Opis przedmiotu zamówienia
40. Kosztorys nakładczy

41. Protokół otwarcia - remont pracowni gastronomicznej
42. Protokół otwarcia - wyposażenie pracowni gastronomicznej

43. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont
44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie

45. Rozeznanie rynku - szkolenie Access

46. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

47. Ogłoszenie nr 1201178 - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
48. Ogłoszenie nr 1201180 - dostarczenie sprzętu komputerowego

Kalendarium upublicznienia dokumentacji:


1. Informacja o zamówieniu publicznym
dla zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

2. Ogłoszenie nr 562934-N-2018 z dnia 2018-05-23 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”
23.05.2018r.6. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej dotyczący otwarcia ofert nt. szkoleń
spisany w dniu 7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu
07.06.2018r.7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 2 w Sieradzu
15.06.2018r.8. Informacja o zamówieniu publicznym
dla zadania pn. „Remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSP Nr 2 w Sieradzu”

9. Ogłoszenie nr 576921-N-2018

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

11. Kosztorys nakładczy

12. Rysunek poglądowy
21.06.2018r.16. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
Powołanie do wykonania najbardziej korzystnej oferty na wykonanie zamówienia "Remont i wyposażenie pracowni"
06.07.2018r.17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSp Nr 2 w Sieradzu"
19.07.2018r.18. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20. Kosztorys nakładczy
21. Rysunek poglądowy
20.07.2018r.23. Protokół otwarcia ofert
spisany w dniu 6 sierpnia 2018 r. w ZSP Nr 2 w Sieradzu na „Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej”.
6.08.2018r.24. Unieważnienie przetargu
8.08.2018r.25. Odpowiedzi dotyczące przetargu
7.09.2018r.26. Rozeznanie rynku - podręczniki
25.09.2018r.27. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
1.10.2018r.28. Rozeznanie rynku
na usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
01.10.2018r.29. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
08.10.2018r.30. Rozeznanie rynku na dostawę testów osobowosciowych dla uczniów
30.11.2018r.31. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
04.12.2018r.32. Ogłoszenie nr 664694-N-2018
33. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
34. Opis przedmiotu zamówienia
35. Kosztorys nakładczy
36. Rysunek poglądowy

28.12.2018r.37. Ogłoszenie nr 500308-N-2018
38. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
39. Opis przedmiotu zamówienia
40. Kosztorys nakładczy

03.01.2019r.41. Protokół otwarcia - remont pracowni gastronomicznej
42. Protokół otwarcia - wyposażenie pracowni gastronomicznej
11.01.2019r.43. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont
44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie
21.01.2019r.45. Rozeznanie rynku - szkolenie Access
15.04.2019r.46. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
24.04.2019r.47. Ogłoszenie nr 1201178 - dostarczenie wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej
48. Ogłoszenie nr 1201180 - dostarczenie sprzętu komputerowego
14.08.2019r.