Projekt Unijny:

A. Regulamin projektu
     B. Informacje o projekcie
     C. Dokumentacja projektu
     D. Harmonogram realizacji projektu
     D. Harmonogram realizacji projektu
     D. Harmonogram realizacji projektu
     E. Harmonogram wsparcia projektu 01.01.2018 - 31.03.2018
     F. Harmonogram wsparcia projektu 01.04.2018 - 31.08.2018


1. Informacja o zamówieniu publicznym
2. Ogłoszenie nr 562934
3. SIWZ-szkolenia
4. Oświadczenie RODO - szkolenia
5. Klauzula informacyjna - szkolenia
6. Protokół otwarcia ofert - szkolenia
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Informacja o zamówieniu publicznym
9. Ogłoszenie nr 576921-N-2018
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
11. Kosztorys nakładczy
12. Rysunek poglądowy

13. Oświadczenie RODO
14. Klauzula informacyjna - remont i wyposażenie
15. Odpowiedzi dotyczące przetargu
16. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20. Kosztorys nakładczy
21. Rysunek poglądowy
22. Odpowiedzi dotyczące przetargu
23. Protokół otwarcia ofert
24. Unieważnienie przetargu

25. Odpowiedzi dotyczące przetargu

26. Rozeznanie rynku
27. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

28. Rozeznanie rynku
29. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia

Kalendarium upublicznienia dokumentacji:


1. Informacja o zamówieniu publicznym
dla zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

2. Ogłoszenie nr 562934-N-2018 z dnia 2018-05-23 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”
23.05.2018r.6. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej dotyczący otwarcia ofert nt. szkoleń
spisany w dniu 7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu
07.06.2018r.7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 2 w Sieradzu
15.06.2018r.8. Informacja o zamówieniu publicznym
dla zadania pn. „Remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSP Nr 2 w Sieradzu”

9. Ogłoszenie nr 576921-N-2018

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

11. Kosztorys nakładczy

12. Rysunek poglądowy
21.06.2018r.16. Protokół otwarcia - remont i wyposażenie
Powołanie do wykonania najbardziej korzystnej oferty na wykonanie zamówienia "Remont i wyposażenie pracowni"
06.07.2018r.17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont i wyposażenie pracowni przedmiotowych w ZSp Nr 2 w Sieradzu"
19.07.2018r.18. Ogłoszenie nr 592162-N-2018
19. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20. Kosztorys nakładczy
21. Rysunek poglądowy
20.07.2018r.23. Protokół otwarcia ofert
spisany w dniu 6 sierpnia 2018 r. w ZSP Nr 2 w Sieradzu na „Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej”.
6.08.2018r.24. Unieważnienie przetargu
8.08.2018r.25. Odpowiedzi dotyczące przetargu
7.09.2018r.26. Rozeznanie rynku
na usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
01.10.2018r.27. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
08.10.2018r.28. Rozeznanie rynku na dostawę testów osobowosciowych dla uczniów
30.11.2018r.29. Protokół postępowania z udzielenia zamówienia
04.12.2018r.