main

Szkolny Wolontariat

Szkolny Wolontariat działa od lutego 2002 roku.

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II


NASZE DZIAŁANIA:

WSPÓŁPRACUJEMY:
- z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15;
- ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja;
- z Fundacją Dr Clown;
- z Samorządem Uczniowskim;
- z Oddziałem Sieradzkim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego;
- ze Stowarzyszeniem Odra – Niemen;
- ze Rzgowską Młodzieżą Patriotyczną;
- z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Łodzi;
- z Nadleśnictwem Złoczew.

CO ROBIMY?
- zbieramy plastikowe zakrętki dla 9-letniego Mateusza z Sieradza w ramach akcji „Wrzuć korek w nasz worek;
- po raz 6. bierzemy udział w akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”;
- zbieramy artykuły szkolne w ramach akcji „100 wyprawek dla polskich dzieci na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od młodzieży województwa łódzkiego”;
- zbieramy znicze w ramach akcji „100 zniczy na groby obrońców Ojczyzny poległych na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od uczniów i harcerzy z województwa łódzkiego”;
- przygotowujemy paczki w ramach akcji „Rodacy Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”;
- opiekujemy się grobami zmarłych nauczycieli oraz Józefa Szumskiego, ojca Marii Dąbrowskiej;
- bierzemy udział w akcji „Góra Grosza”;
- bierzemy udział w zbiórkach pieniędzy organizowanych Oddział Sieradzki Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego;
- sadzimy drzewa;
- włączamy się do działań w ramach akcji „Szlachetna Paczka”;
- organizujemy zbiórki pieniędzy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, osób potrzebujących pomocy;
- włączamy się w akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

NAGRODY!
Dwukrotnie, w 2015 i 2017 roku, otrzymaliśmy Nagrodę Pegaza przyznawaną przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja za najciekawiej przeprowadzone działania w ramach akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

CHCESZ POMAGAĆ INNYM?
Zgłoś się do nas, na pewno znajdziesz coś dla siebie!!!
Możesz to zrobić, kontaktując się z p. prof. Zofią Grzesiak, p. prof. Iwoną Bednarek oraz z Emilią Stangret z kl. 3G lub Patrycją Szałek z kl. 2L.
DOŁĄCZ DO NAS!!!