main

WSPÓŁPRACA


SEMINARIA W ST. MARIENTHAL

W listopadzie 2001 nasza szkoła nawiązała, trwającą nieprzerwanie aż do dziś, współpracę międzynarodową w ramach Europejskiego Kręgu Szkół ze szkołami reprezentującymi Czechy, Litwę, Łotwę, Niemcy, Szwecję, Bośnię i Hercegowinę i Włochy. Rozumiejąc potrzebę i konieczność rozwijania zainicjowanej przez s. Agnieszkę Tarabułę współpracy, nauczyciele naszej szkoły: Katarzyna Krawczyk, Karolina Smus, Karina Szymczak i Janina Zemła podejmują się zadań związanych z przygotowywaniem uczniów do uczestnictwa w projektach integrujących młodzież z tychże krajów. Uczniowie naszej szkoły chętnie przyjmują wyzwania, jakie stawiają im seminaria. Dotychczas około 100 uczniów wzięło udział w ponad 20 tygodniowych spotkaniach zorganizowanych na terenie Niemiec w St. Marienthal.

Nieocenioną zaletą seminariów jest ich wielokulturowość. Organizatorzy – niemieccy pedagodzy – czynią wszystko, aby uczestnicy jak najbardziej efektywnie wykorzystali ten fakt w pracy nad projektami. Z dala od rozpraszającej atmosfery miast, uczniowie całkowicie poświęcają się przydzielonym im zadaniom. Mieszkają i pracują w międzynarodowych grupach pod kierunkiem nauczycieli z różnych krajów lub byłych uczestników seminariów, którzy chętnie wracają by dzielić się doświadczeniem i ponownie cieszyć się wyjątkową atmosferą spotkań. Począwszy od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora, przebywają wśród rówieśników, z którymi muszą komunikować się w obcym języku. Nie ulega wątpliwości, że korzyść językowa wynikająca z tej współpracy jest znacząca. Dotyczy ona nie tylko usprawnienia komunikacji, ale ma ogromny wpływ na kształtowanie bardziej otwartej postawy uczniów wobec użytkowania języka. Uczniowie są bardziej zmotywowani do pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności językowych, po powrocie często dzielą się swoimi refleksjami z koleżankami i kolegami ze swoich klas, co sprawia, że wzrasta zainteresowanie nauką języka angielskiego i niemieckiego. Jest ono tym bardziej zauważalne, że udział w spotkaniach w St. Marienthal nie jest uzależniony od możliwości finansowych ucznia, a jedynie od postępów w nauce i osobowości ucznia. Jest on niemal w całości sponsorowany przez stronę niemiecką i ze środków unijnych lub pozyskanych od sponsorów.

Głównym celem spotkań jest praca nad projektem. Dwa pierwsze seminaria poświęcone były teatrowi, stąd ich nazwy „Teatr I” i „Teatr II”. Pod okiem niemieckiego reżysera teatralnego uczestnicy tworzyli i realizowali własne scenariusze ilustrujące ich wizję hasła „Konflikt i obcość”. Powstałe krótkie przedstawienia mówiły o różnorakich, bliskich młodzieży problemach: konfliktach w domu, szkole, nietolerancji, ksenofobii, konfliktach wynikających z nieumiejętności właściwego hierarchizowania wartości. Z czasem tematyka spotkań uległa zmianie. Od 2004 roku młodzież spotyka się by dyskutować o Unii Europejskiej, jej założeniach, a także problemach wynikających z jej zjednoczenia – problemach społecznych, ochrony środowiska czy innych zjawiskach związanych z zmianami zachodzącymi we współczesnej Europie. Rezultaty pracy seminarzystów to już nie mini dramy, ale audycje radiowe, krótkie filmy dokumentalne, video klipy, prezentacje multimedialne, utwory muzyczne oraz kilkunastominutowe filmy fabularne wg autorskich scenariuszy uczestników. W swoich prezentacjach młodzi twórcy starają się pokazać wielość problemów, z jakimi spotykają się na co dzień i przełożyć je na język mediów zrozumiały dla rówieśników.

Wizja teraźniejszości i przyszłości bez uprzedzeń, zawiści i wrogości przyświecała z kolei seminariom przebiegającym pod hasłem „Europejczycy przeciw zapomnieniu”, podczas których uczniowie mieli szansę spotykać się z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Obcując z Nimi, słuchając Ich wspomnień i relacji odkrywali, jak tragicznie doświadczały ludzi wojna i totalitaryzm. Jak ogromnych należy dołożyć starań, aby nigdy już narody nie stawały do okrutnej walki przeciw sobie. Przekonali się także, że wielką cnotą jest wybaczać i nie przenosić nienawiści na przyszłe pokolenia. Seminaria te w naturalny sposób przekształciły się w spotkania ze „Świadkami przemian”, osobami, które w swoich krajach doświadczyły zmian ustrojowych i chcą o tych, często bolesnych, przeżyciach opowiadać młodzieży i jej opiekunom.

Trudno przecenić korzyści płynące z tej międzynarodowej współpracy. Oprócz możliwości doskonalenia znajomości języka i umiejętności interpersonalnych, uczestnicy uzyskują niepowtarzalną okazję poznania, a nawet udziału, w tradycjach reprezentowanych krajów. Podczas „wieczorów integracyjnych”, uczą się i sami uczą tańców narodowych, piosenek ludowych i popularnych, prowadzą mini kursy językowe, opowiadają o zwyczajach czy organizują quizy. Upowszechniają więc kulturę i tradycje własnego kraju/ regionu i zapoznają się z dziedzictwem obcych kultur.
Sposób organizacji spotkań wymaga od uczniów dużego zaangażowania osobistego, które w bezpośredni sposób przekłada się na kształcenie u nich umiejętności kluczowych takich, jak współpraca w grupie, autoprezentacja, wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przygotowując się do wyjazdów i realizując zadania za granicą, uczą się efektywnie dysponować czasem, dzielić obowiązki i odpowiedzialnie się z nich wywiązywać. Po zajęciach szkolnych z pomocą nauczycieli, studiują dodatkowe materiały językowe, opracowują obcojęzyczne referaty, przygotowują multimedialne prezentacje, kręcą filmy, ćwiczą Poloneza, Krakowiaka, polskie piosenki, by jak najlepiej zaprezentować się na forum europejskim.

Wszyscy uczestnicy są zgodni – seminaria w St. Marienthal to niesamowite przeżycie i szansa na zdobycie doświadczeń, które nie mogą zaistnieć gdzie indziej!

więcej i inaczej na: network-marienthal.eu


HISTORIA WSPÓŁPRACY z Julius Springer Schule w Heidelbergu

ROK 2012
30 września - 5 października 2012
- delegacja uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej Julius Springer Schule w Heidelbergu (Niemcy). W tych dniach uczniowie i nauczyciele między innymi:
- zwiedzili nasza szkołę i brali udział w zajęciach lekcyjnych.
- ziedzili Kraków, Oświęcim i Wrocław
- obejrzeli wystawę fotograficzną naszego nauczyciela - pana prof. Marcina Świniarskiego, w auli Teatru Miejskiego w Sieradzu.
- udzielili wywiadu dla Naszego Radia i TV Regionalnej Sieradz

ROK 2011
5-7 października 2011
- wizyta nauczycieli z Heidelbergu w ZSP Nr 2 z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły W październiku 2011 roku delegacja zs szkoły J. S. Schule gościła w Polsce. W dniu 6 pażdziernika nasi goście waięli udzieł w obchodzch 50-lecia, które odbyły sie w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Wizyta naszych gości zbiegła się z 15-leciem współpracy między szkołami.

ROK 2007
15-27 października 2007
- wizyta nauczycieli w Heidelbergu
W październiku 2007 roku delegacja naszej szkoły pod kierownictwem pani dyrektor Magdaleny Marciniak w towarzystwie Małgorzaty Kwiatusińskiej, Anny Barwaśnej i Marka Przybyła przebywała z wizytą w naszej szkole partnerskiej w Heidelbergu. Nauczyciele mieli możliwość zwiedzania szkoły partnerskiej, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych oraz zwiedzili Heidelberg. Celem wizyty było zaciśnienie i rozwinięcie dalszej współpracy ze szkołą partnerską. W trakcie wizyty nasza nowa pani dyrektor poznała szkołę partnerską i dyrektora S. Kopizenskiego.

ROK 2004
W dniach 21-25 kwietnia 2004 wizyta polskich nauczycieli w Heidelbergu Panie prof. Agnieszka Jabłońska, Karina Szymczak, Agnieszka Tarabuła złożyły wizytę w Julius-Springer-Schule w Heidelbergu.  Celem wizyty było zacieśnienie i rozwinięcie współpracy ze szkołą partnerska. W czasie pobytu w Niemczech nauczycielki naszej szkoły miały możliwość zwiedzenia szkoły partnerskiej, uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych oraz zwiedziły Heidelberg. Interesującym punktem programu pobytu był udział w spotkaniu z niemiecko-pakistańską pisarką, która czytała swoją nową powieść rozgrywającą się w Heidelbergu. W czasie spotkania z dyrektorem szkoły panem Kopiczyńskim została złożona propozycja założenia forum internetowego, dzięki któremu możliwe byłyby indywidualne kontakty między uczniami szkół partnerskich. Delegacja polska uczestniczyła w największych targach w regionie – Maimarkt. Zwiedzono również ogrody pałacowe w Schwetzingen. Nauczyciele naszej szkoły zostali zaproszeni na spektakl ,, Sekretarki” w Teatrze Narodowym.

ROK 2003
W kwietniu 2003 r. - wizyta uczniów w Heidelbergu Uczniowie Polscy i Niemieccy pracowali nad „Polska w oczach obywateli europejskich” W czasie tych spotkań formułowali pierwsze wnioski, mówili o swoich nadziejach o obawach dotyczących wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Październik 2003 - wizyta trzech nauczycieli szkoły partnerskiej - J. S. Schule w Polsce.
Naszą placówkę oświatową odwiedzili nauczyciele: pani Ingeborg Herdeg–Byrne, pan Walter Schlippe, pan Michael Vath. Delegacja z Niemiec mała okazje poznać całe grono pedagogiczne, wymienić poglądy i doświadczenia z nauczycielami polskimi. Goście obejrzeli także szkołę poszczególne pracownie przedmiotowe oraz pomieszczenia administracyjne. Uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych obejmujące zarówno przedmioty ogólnokształcące jak i zawodowe. Jednym z elementów wizyty było spotkanie z młodzieżą polską, rozmowy dotyczyły oceny stylu życia uczniów i ich zachowań. Nie zabrakło również atrakcji turystycznych. Przedstawiciele Julius-Springer-Schule zwiedzili Sieradz i jego okolice, ponadto uczestniczyli w wyjazdach do Łodzi i Częstochowy.

ROK 2002
5 - 10 listopada 2002 r. -  wizyta przedstawicieli J. S. Schule wSieradzu. 
W czasie wizyty przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu i Julius-Springeri-Schule pracowali wspólnie  nad projektem  „Polska w  oczach obywateli Unii Europejskiej”. Formą Integracji uczniów była praca w grupach mieszanych, mająca na celu  poszerzenie wiedzy młodzieży o zabytkach, obyczajach, kulturze a nawet potrawach  charakterystycznych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Pobyt młodzieży obejmował także elementy turystyczne. Słuchacze J. S. Schule poznali także nasze miasto zwiedzili m.in. klasztor s. Urszulanek,  w którym uczniowie naszego Zespołu zaprezentowali po niemiecku bogatą historię świątyni oraz biografię Urszuli Ledóchowskiej. Młodzi ludzie odbyli również wspólną wycieczkę do Krakowa, podczas której podziwiali zabytki jednego z najstarszych miast Polski

ROK 2001
26 lutego - 3 marca 2001 r. - wizyta suchaczy z Julius Springer Schule w Sieradzu. Do naszego zespołu grupa młodzieży niemieckiej, która została zakwaterowana w domach uczniów i nauczycieli, a w czasie pobytu w Krakowie - w hotelu. W trakcie pobytu, który miał charakter szkoleniowy uczniowie niemieccy, zdobywający zawód księgarza, zapoznawali się z polskim rynkiem księgarskim w Sieradzu, Łodzi, Krakowie, odwiedzali wydawnictwa, spotkali się z pisarzami.
W kwietniu 2001 r. wizyta polskich nauczycieli w Heidelbergu
W kwiatniu nauczyciele naszej szkoły p. prof. Janina Zemła, p. prof.  Bernardeta Olejnik i p. prof.  Roman Firlit w ramach współpracy polsko – niemieckiej przebywali z rewizytą w Heidelbergu. Nauczyciele spotkali się z opiekunem wymiany ze strony niemieckiej Michaelem Mullerem, w celu ustalenia dalszego planu  współpracy. Pobyt miał także wymiar turystyczny.

12 - 15 październik 2001 r.
- wizyta nauczycieli niemieckich w Sieradzu
Grupa nauczycieli niemieckich: dyrektor - pan Siegfried Kopizenski, wicedyrektor - pan Rug, pani Claudia Rugart i pan Peter Reif przybyła do Sieradza, aby uczestniczyć w obchodach 40-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sieradzu. Goście z Niemiec wzięli udział w licznych imprezach towarzyszącym obchodom 40-lecia placówki, m.in. w spektaklu pod tytułem ?Odwiedźmy nasze wspomnienia? przygotowanym przez młodzież, w spotkaniach oficjalnych z władzami samorządowymi miasta i powiatu, w Balu Absolwentów. Pedagodzy z Heidelbergu mieli także okazję prześledzić historię sześcioletniej współpracy dzięki specjalnie przygotowanej wystawie tematycznej dotyczącej wymiany uczniowskiej zaprzyjaźnionych szkół.
Wizyta nauczycieli z grodu nad Neckarem miała także wymiar turystycznokrajoznawczy. Kraków oraz jego okolice stały się dla naszych gości ulubionymi miejscami dla poznawania i utrwalania wiedzy o historii i kulturze naszego kraju.

ROK 2000
19 - 28.09.2000 r. - wizyta polskiej modziey w Heidelbergu
W tych dniach 10 osobowa grupa młodzieży z naszego zespołu pod opieką dwóch nauczycieli przebywała w Heidelbergu. Uczniowie zostali zakwaterowani w domach uczniów i nauczycieli. Celem wyjazdu było opracowanie projektów dotyczących zagadnień ekonomicznych i działalności samorządów.

ROK 1999
11 - 18 marzec 1999 r.
- wizyta młodzieży niemieckiej w Polsce
W marcu 1999 roku do Sieradza przybyła klasa I OV1 pod opieką pani Eriki Mangoid. Nad prawidłowym przebiegiem wizyty czuwał goszczący w Polsce pan Michael Muller. Młodzież z Niemiec brała udział w wielu zajęciach dydaktycznych występując w roli obserwatorów, jak i aktywnych uczestników. Podczas tych zajęć słuchacze z JSS mieli możliwość porównania metod pracy stosowanych w obu szkołach, jak również wykazania się umiejętnościami zawodowymi.
Program pobytu miał na celu poszerzenie wiedzy o partnerskich szkołach, metodach kształcenia, kulturze, tradycjach i obyczajach obu narodów oraz o integracji europejskiej. Wizyta była wydarzeniem sprzyjającym doskonaleniu umiejętności językowych słuchaczy poprzez wspólne wycieczki, rozgrywki sportowe, wieczory piosenki, wystawy oraz spotkania u rodzin polskich.
Plan wizyty przewidywał wiele atrakcji, jak m.in. zorganizowano wycieczki do Częstochowy, Krakowa, Bełchatowa i Łodzi. Ponadto młodzież niemiecka poznała zabytki i najciekawsze miejsca Sieradza, spotkała się z dyrekcją Zespołu oraz przedstawicielami władz miejskich. Wynikiem wizyty było zacieśnienie wcześniejszych kontaktów, zawarcie nowych znajomości, wymienienie poglądów i opinii oraz zwiększenie bezpośrednich kontaktów między młodzieżą obu krajów.
Pobyt niemieckiej grupy uczniów łączył się z wizytą przedstawiciela organizacji Polsko-Niemiecka Wspólpraca Mlodzieży. Miał on możliwość bezpośredniej obserwacji przebiegu współpracy. Od 1999 roku w proces wymiany uczniów została włączona PNWM. Organizacja ta została utworzona przez rządy obu krajów w celu wspierania placówek oświatowych w zakresie integracji edukacyjnej. Głównym celem PNWM jest ułatwianie nawiązywania kontaktów, wspieranie ich i rozwijanie. Organizacja ta dofinansowuje spotkania młodych Polaków i Niemców, dotuje praktyki zawodowe, imprezy dokształcające i inne formy integracji.

11 - 17 czerwiec 1999 r.
- wizyta polskich uczniów w Heidelbergu
W ramach międzynarodowej wymiany szkolnej w czerwcu 1999 roku gościnny Heidelberg odwiedziła następna grupa uczniów naszego Zespołu (25 osób) pod opieką pani Janiny Zemły, pani Bernadety Olejnik i pani Anny Bzdurskiej. Program zorganizowany przez szkołę w Heidelbergu zawierał wiele atrakcji. Uczniowie polscy uczestniczyli w zajęciach języka niemieckiego, brali udział w quizach i rozgrywkach sportowych. Umożliwiły im one sprawdzian umiejętności językowych, wykazanie się wiedzą o krajach Unii Europejskiej. Wizyta miała również aspekt turystyczny. Młodzież polska zwiedziła Heidelberg i sąsiednie miasto Mannheim. Ponadto uczniowie wyjechali do Francji, gdzie w Strasburgu mieli okazję zwiedzić Parlament Europy.
Uczniowie sieradzkiego Zespołu poszerzyli wiedzę o szkole i kraju partnerskim, integracji europejskiej, udoskonalili język niemiecki i angielski, zacieśnili więzy przyjaźni z młodzieżą niemiecką.

Wrzesień 1999 r. - wizyta pani prof. Janiny Zemły w Heidelbergu
We wrześniu 1999 roku doszło do kolejnego spotkania organizatorów współpracy obu szkół. Pani Janina Zemła i pan Michael Mullier spotkali się celem omówienia dalszego rozwoju stosunków między zaprzyjaźnionymi szkołami. Podjęto działania planistyczne, w wyniku których ustalono kolejną wizytę nauczycieli niemieckich oraz opracowano jej program. Dokonano również podsumowania dotychczasowych kontaktów i wyrażono obustronną chęć kontynuacji współpracy.

17 - 24 wrzesień 1999 r. - wizyta nauczycieli niemieckich w Sieradzu
We wrześniu 1999 roku odwiedzili naszą placówkę oświatową nauczyciele z Julius Springer Schule: pani Marie Luise Hiesinger, pani Claudia Rugart, pani Margit Welker i pan Peter Reif. Delegacja z Niemiec miała okazję poznać całe grono pedagogiczne, wymienić poglądy i doświadczenia z nauczycielami polskimi. Goście obejrzeli także szkołę, poszczególne pracownie przedmiotowe oraz pomieszczenia administracyjne. Uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych obejmujących zarówno przedmioty ogólnokształcące, jak i zawodowe. Jednym z elementów wizyty było spotkanie z młodzieżą polska0 rozmowy dotyczyły oceny stylu życia uczniów i ich zachowań. Nie zabrakło również atrakcji turystycznych. Przedstawiciele Julius Springer Schule zwiedzili Sieradz i jego okolice, ponadto uczestniczyli w wyjazdach do Częstochowy, Warszawy i Łodzi.

22 - 29 październik 1999 r.
- wizyta nauczycieli polskich w Heidelbergu
W październiku 1999 roku wyjechała do Niemiec czteroosobowa delegacja nauczycieli z naszego Zespołu, w skład której weszli dyrektor ? pani Ignacja Buda, pani Janina Zemła, pani Henryka Głogowska i pan Zygmunt Kołodziej. Dyrekcja JSS oraz grono pedagogiczne zapewnili naszym nauczycielom bardzo bogaty program merytoryczno- turystyczny. Pedagodzy mieli okazję zapoznać się z systemem szkolnym w Niemczech, historią Julius Springer Schule w Heidelbergu, organizacją i kierunkami kształcenia, systemem oceniania pracy nauczycieli i uczniów współpracą szkoły z rodzicami i przedstawicielami zakładów pracy.
Wielokrotne spotkania z dyrekcją i nauczycielami oraz bardzo bogaty program pobytu przyczyniły się do dalszej integracji pedagogów z obydwu szkół i pozwoliły na wypracowanie ustaleń dotyczących dalszej współpracy.
Program wizyty obejmujący część turystyczno-kulturalną był pełen atrakcji. Polscy nauczyciele zwiedzali Heidelberg, brali udział w otwarciu wystawy sztuki i kultury ?Biedermeier?. Zorganizowano także całodniową wycieczkę do Strasburga we Francji, gdzie polscy goście zwiedzili obiekty Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, Komisjii Trybunału Praw Człowieka oraz słynną Katedrę. Zwiedzano również Frankfurt nad Menem, gdzie delegacja polska zobaczyła siedzibę Europejskiego Banku Centralnego, a także centrum bankowe, lotnisko oraz starą część miasta. Delegacja polska została zaproszona na premierę przedstawienia baletowego "Maria Stuart". Udano się do Speyer, Schwetzingen i Heppenheim. Pedagodzy udali się również do Mannheim i Wiesioch, gdzie zwiedzano m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej, centrum handlowe oraz wytwórnię win i plantacje winorośli.

23 - 28 listopad 1999 r.
- wizyta polskich uczniów w Heidelbergu
Dwoje uczniów kl. IV Liceum Ekonomicznego przebywało w Julius Springer Schule w Heidelbergu w celu zgromadzenia materiałów do opracowania pracy dyplomowej nt. "Działalność promocyjna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sieradzu w procesie integracji europejskiej". Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, rozmawiać z rówieśnikami z Heidelbergu o życiu w Polsce i w Niemczech. Pobyt przewidywał również atrakcje turystyczne, jak zwiedzanie miasta; ruin zamku, starego mostu, głównej ulicy, ratusza, uniwersytetu. Młodzi ludzie uczestniczyli w corocznym przedświątecznym festynie.

ROK 1998

27 czerwiec - 2 lipiec 1998 r.
- wizyta nauczycieli polskich w Niemczech
W Heidelbergu przebywały trzy nauczycielki z sieradzkiego Zespołu: pani wicedyrektor Aleksandra Plesiak, pani Małgorzata Kwiatusińska i pani Katarzyna Pastusiak. Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu metod kształcenia. Przedstawiciele sieradzkiej szkoły uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych różnych przedmiotów i obserwowali techniki prowadzenia zajęć. Wizyta miała także swój wymiar turystyczny. Nauczyciele zwiedzili najciekawsze obiekty Heidelbergu m.in. zamek, zabytkowy most, Plac Unii, Ścieżkę Filozofów. Zorganizowano wycieczkę kolejką górską. Udano się również do kilku sąsiednich miast: Verdun, Heppenheiin.

Lipiec 1998 r.
- wizyta pani prof. Janiny Zemly w Heidelbergu
Głównym celem wyjazdu pani Janiny Zemły do Heidelbergu było podsumowanie dotychczasowych kontaktów partnerskich szkół oraz omówienie dalszych działań w zakresie kontynuacji współpracy. Zaczęto ustalać program kolejnej wizyty młodzieży niemieckiej w Polsce. Ustalono również, że wizytę młodzieży niemieckiej poprzedzi przyjazd nauczycieli niemieckich w celu rozstrzygnięcia wszelkich problemów organizacyjnych.

5 - 9 październik 1998 r. - wizyta nauczycieli z Julius Springer Schule w Sieradzu
W październiku 1998 roku do Polski przybyła czteroosobowa delegacja, w której skład wchodzili: dyrektor JSS ? pan Kopizenski i nauczyciele: pani Buhler, pan Kuhiman i pan Reif. Podczas wizyty omawiano zagadnienia dotyczące dalszej współpracy zaprzyjaźnionych szkół. Postanowiono wdrażać rozwiązania mające na celu doskonalenie umiejętności językowych młodzieży. Podjęto iimowacyjne rozwiązanie polegające na tym, że uczniowie przybywający do Polski i młodzi ludzie przebywający w Niemczech będą rozlokowani pojedynczo w prywatnych domach.
Pedagodzy z Niemiec podczas pobytu w Polsce spotkali się z przedstawicielami ówczesnego Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu, zwiedzili Gołuchów i Warszawę.

ROK 1997

9 wrzesień 1997 r. - wizyta Michaela Mullera w Sieradzu
Owocem kontaktów, mających miejsce w 1996 roku było podjęcie pierwszych kroków w celu zorganizowania wymiany uczniów. W tym celu do Sieradza przybył pan Mtiller - opiekun wymiany szkolnej ze strony niemieckiej. W czasie tego pobytu wypracowano program zorganizowania pierwszego wyjazdu młodzieży polskiej do Heidelbergu oraz projekt planu rewizyty uczniów Julius Springer Schule w Sieradzu. Pan Muller został zapoznany z regionem sieradzkim, zwiedził również najsłynniejsze ośrodki historii, kultury i nauki polskiej.
4 - 10 październik 1997 r.
- póbyt uczniów polskich w Heidelbergu
W październiku 1997 roku urzeczywistnione zostało główne założenie współpracy, czyli wymiana uczniowska. Grupa 23 uczniów przebywała w Niemczech pod opieką trzech nauczycielek: pani Iwony Bednarek, pani Małgorzaty Kwiatusińskiej i pani Izabeli Przeździeckiej. Było to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Nasi uczniowie przyjęli na siebie odpowiedzialność godnego zaprezentowania szkoły, naszego miasta, regionu sieradzkiego i rodzinnego kraju.
W tym celu przygotowano specjalną wystawę przedstawiającą te wydarzenia. Na spotkaniach z kierownictwem szkoły oraz jej słuchaczami, uczniowie przedstawili również polski system oświatowy, odpowiadali przy tym na liczne pytania dotyczące zagadnień społecznych, politycznych i kulturowych naszego kraju.
Partnerzy niemieccy bardzo solidnie przygotowali się do podejmowania gości z Polski. Zorganizowane były wspólne zajęcia lekcyjne m.in. z ekonomii, języka niemieckiego i obsługi komputerów. Młodzież miała okazję poznać Heidelberg i jego okolice, zwiedzić Muzeum Techniki i Pracy, Kościół Jezuitów w Mannheim, mieszkanie pierwszego prezydenta publiki Weimarskiej ? Friedricha Eberta, Stare Miasto i ruiny zamku w Heidelbergu oraz Fabrykę Maszyn Drukarskich w Wiesloch. Atrakcją była również wycieczka do winnicy w Wiesloch oraz spotkanie z władzami miasta. Młodzież polska uczestniczyła w spotkaniu z burmistrzem Heidelberga panem Łigmanem w Wielkiej Sali Ratusza.

20 - 27 listopad 1997 r.
- wizyta uczniów niemieckich w Sieradzu.
Uczniowie z Julius Springer Schule w Heidelbergu przyjechali do Polski pod opieką pani Astrid Schade i pana Michaela Mullera. Przeż 2 dni sieradzka placówka gościła również dyrektora W. Kloe. Młodzież z JSS zapoznała się z organizacją pracy Zespołu, uczestniczyła w licznych zajęciach edukacyjnych, zarówno z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych oraz w szeregu spotkań z polskimi uczniami. Uczniowie mieli okazję brać udział w uroczyście zorganizowanych andrzejkach oraz w specjalnym meczu koszykówki rozegranym między uczniami obu placówek. Goście uczestniczyli w spotkaniu z władzami miasta oraz z pracownikami Wydziału do spraw Kontaktów z Zagranicą. Ważnym akcentem wizyty było zorganizowanie wyjazdów turystycznych do Krakowa, Częstochowy, Bełchatowa i Łodzi. Dzięki temu słuchacze partnerskiej szkoły mogli poznać ciekawe ośrodki kultury i przemysłu naszego kraju. Młodzież niemiecka zapoznała się również z historią i głównymi zabytkami Sieradza. Pobyt ten zintegrował młodzież polską i niemiecką, nawiązały się pierwsze przyjaźnie.

ROK 1996

W dniach 7 - 10 czerwca 1996 r.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu przyjmował po raz pierwszy przedstawicieli partnerskiej szkoły z Heidelbergu.
Delegację stanowił trzyosobowy zespół nauczycieli w składzie: pan Feliks Langer, pan Michael Muller i pan Roth. Celem wizyty przedstawicieli szkoły niemieckiej było poznanie kierunków kształcenia szkoły, jej organizacji oraz źródeł finansowania działalności sieradzkiego Zespołu Szkół.
Goście mieli okazję zwiedzić naszą placówkę, przyjrzeć się wyposażeniu pracowni symulacyjnych oraz komputerowych, pomieszczeń biurowych i innych. Z uwagi na fakt, że była to pierwsza wizyta należało dołożyć starań aby jak najlepiej się zaprezentować. Wizyta gości niemieckich poprzedzona była przygotowaniami, w których brała udział cała społeczność szkolna. Przedstawiciele Julius Springer Schule zapoznali się nie tylko z zasadami funkcjonowania szkoły, lecz także z historią, kulturą i tradycjami naszego miasta. Ponadto odbyli wiele interesujących wycieczek po terenie województwa i kraju.

19 - 24 października 1996 r. - wizyta nauczycieli ZSZ Nr 2 w Heidelbergu.
Nauczyciele naszego Zespołu mieli możliwość poznania niemieckiego partnera. W skład 3-osobowej delegacji, która złożyła rewizytę w Heidelbergu wchodzili pani prof. Janina Zemła, pani prof. Jadwiga Maciejewska i pan prof. Waldemar Grzesiak.
Przedstawicielom szkoły polskiej zaprezentowano placówkę w Heidelbergu; mieli okazję poznać nauczycieli i uczniów. W trakcie wizyty przedstawiono również profile kształcenia, organizację zajęć, bazę technodydaktyczną oraz system kształcenia zawodowego w Badenii Wirtembergii. W czasie tego pobytu pedagodzy z sieradzkiej placówki zaprezentowali wystawę promującą Sieradz i region sieradzki. Dzięki tej wizycie kierownictwo Julius Springer Schule w Heidelbergu potwierdziło swą decyzję o nawiązaniu współpracy ze szkołą w Polsce. Wizyta w Heidelbergu miała także wymiar turystyczny. Profesorowie mieli okazję poznać niemieckie miasto i jego zabytki. Zwiedzili również sąsiednie miasto Mannheim, m.in. Kościół Narodowy oraz Muzeum Techniki i Pracy.