main

Nasza szkoła jest jedną z nielicznych w Polsce, jeśli nie jedyną, w której
wydawane są aż dwa czasopisma. Są to miesięczniki: "Dyskurs" oraz "Kurier Zamkowy". Pierwszy z nich redagowany jest przez zespół uczniów pracujących pod opieką nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze p. prof. Katarzyny Pilc - Vinci. Drugi powstaje pod okiem nauczyciela, pisarza i bibliotekarza p. prof. Grzegorza Brodackiego, który ma do pomocy sztab uczniów. "Kurier Zamkowy" niedawno obchodził swe 20 urodziny.

"Kurier Zamkowy" - informujemy o tym, co dzieje się w szkole i poza nią,  pokazujemy naszą twórczość (literacką i plastyczną), piszemy o naszych osiągnięciach, zamieszczamy ważne komunikaty, redagujemy recenzje i felietony. W naszej gazetce nie brakuje też humoru, quizów i przepisów kulinarnych. Każdy numer gazetki zawiera  zdjęcia.

"Dyskurs" - zabieramy głos w ważnych dla nas sprawach, przeprowadzamy wywiady z interesującymi ludźmi, piszemy o tym, co nas boli i co nam się podoba, otwieramy "szuflady" z własną twórczością, przytaczamy myśli sądy mądrych ludzi, notujemy humor z zeszytów szkolnych, opowiadamy o naszych zainteresowaniach i o pasjach uczących nas "profesorów". Każdy numer naszego miesięcznika zaopatrzony jest w kolorowe zdjęcie, które w poetycki sposób komentują nasi nauczyciele.

        


  Kurier Zamkowy w wersji elektronicznej:


2018/19
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2017/18
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2016/17
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1

2015/16
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2014/15
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2013/14
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2012/13
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2011/12
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2010/11
Kurier Zamkowy Nr 9
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2009/10
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2008/09
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2007/08
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2006/07
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2005/06
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
2004/05
Kurier Zamkowy Nr 8
Kurier Zamkowy Nr 7
Kurier Zamkowy Nr 6
Kurier Zamkowy Nr 5
Kurier Zamkowy Nr 4
Kurier Zamkowy Nr 3
Kurier Zamkowy Nr 2
Kurier Zamkowy Nr 1
Kurier Zamkowy - wyd.spec.