main

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw "Zamkowa 15" w Sieradzu - (TWI ZAMKOWA 15)

Towarzystwo powstało 20 czerwca 2008 r. w celu wspierania pomysłów młodzieży. Należy do niego 27 nauczycieli naszej szkoły. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Łodzi.

Zarząd Towarzystwa:
- Janina Zemła - prezes
- Iwona Bednarek - wiceprezes
- Katarzyna Pilc-Vinci - sekretarz
- Katarzyna Focht - skarbnik
- Jacek Gruszka - członek Zarządu


STATUT TOWARZYSTWA

Towarzystwo może otrzymać środki z Unii Europejskiej na realizację pomysłów młodzieży, o ile będą one służyły lokalnej społeczności.
- Pomysły mogą dotyczyć między innymi:
- promowania tolerancji
- współpracy z Polonią
- promowania współpracy międzynarodowej
- rozwijania idei wolontariatu
- zdobywania wiedzy o regionie
- promowania turystyki
organizowania imprez na rzecz środowiska lokalnego

Członkami Towarzystwa mogą być uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Zapraszamy!!!

Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:
- systematycznego uczestnictwa w pracach Towarzystwa, m. in. poprzez zgłaszanie inicjatyw i udział w ich realizacji;
- udziału w spotkaniach organizowanych raz w miesiącu;
- płacenia składek.

Składki potrzebne są wyłącznie na realizację pomysłów, które zostaną zgłoszone i zatwierdzone do realizacji!!!

Sprawozdanie z działalności TWI „Zamkowa 15” w roku 2019

PLAN PRACY TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW „ZAMKOWA 15” NA ROK 2020

STYCZEŃ – Walne Zebranie Członków TWI „Zamkowa 15”
LUTY – spotkanie z p. Jerzym Rybczyńskim, dziennikarzem – o jego pracy dziennikarskiej, o gromadzeniu materiałów do albumów o Burzeninie ("Ludzie z pasją"), wystawa rysunków uczennicy w Galerii TWI „Zamkowa 15”
MARZEC – spotkanie z p. Jarosławem Wasylikiem z kapeli PSP (muzycy rockowi i strażacy) („Ludzie z pasją”)
KWIECIEŃ – spotkanie z p. Małgorzatą Jurkowską – o działalności Sieradzkiego Centrum Kultury ("Ludzie z pasją", „Sieradz – moja mała ojczyzna”)
MAJ – wystawa pokonkursowa „Przyroda w obiektywie” w Galerii TWI "Zamkowa 15"
CZERWIEC – wycieczka do Tubądzina dla najaktywniej działających członków TWI „Zamkowa 15” („Sieradz – moja mała ojczyzna”), wystawa nt. bitwy warszawskiej
WRZESIEŃ – spotkanie informacyjne dla nowych członków TWI "Zamkowa 15”
PAŹDZIERNIK – spotkanie z p. Magdaleną Banaszczyk nt. rodziny Szumskich („Sieradz – moja mała ojczyzna”) lub z p. Ewą Jaśkiewicz nt. czytelnictwa i ciekawych książek ("Ludzie z pasją")
LISTOPAD – spotkanie z p. Ryszardem Juśkiewiczem, prezesem Zarządu Oddz. Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków nt. Józefa Piłsudskiego ("Świadkowie historii", „Ludzie z pasją”)
GRUDZIEŃ – Jarmark Bożonarodzeniowy