main
IRENA MACIUSZONEK - dyrektor ZSP Nr 2 w latach 1965-1985

Pożegnanie Pani Dyrektor- Ireny Maciuszonek

Z wielkim żalem i smutkiem pożegnaliśmy, zmarłą w dniu 7 listopada 2019 roku, w wieku 91 lat, śp. Irenę Maciuszonek,
Zasłużoną Panią Dyrektor Technikum Ekonomicznego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Sieradzu, w latach 1965-1985.
Uroczystości żałobne odbyły się w dn. 11 listopada 2019 r. w Bazylice Mniejszej w Sieradzu i na starym sieradzkim cmentarzu. Obszerną homilię wygłosił Infułat ks. Marian Bronikowski. Społeczność szkolną reprezentowała w swoim wystąpieniu Ignacja Buda.

„Zostawiajmy po sobie dobre imię,
Trwałą pamięć wśród nieśmiertelnych,
Aby nasze życie nie przeszło nadaremnie.”
Leonardo da Vinci


W imieniu wszystkich pokoleń Szkolnej Rodziny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu składam hołd Naszej Drogiej Pani Dyrektor - Irenie Maciuszonek, która pozostawiła trwałą pamięć w naszych sercach.

Urodzona na Wileńszczyźnie, po wojnie zatrudniona na terenie województwa łódzkiego, w historię Sieradza wpisała swoją przyszłość i dalsze losy swojej rodziny. Od 1962 do 1965 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu oraz prowadziła zajęcia z biologii i chemii.
Wyjątkowe miejsce w dziejach naszego miasta zapewniła sobie jako twórca Technikum Ekonomicznego w siedzibie przy ulicy Zamkowej 15 i jego wybitny dyrektor w latach 1965-1985. Ta szkoła, przekształcona w 1975 roku w Zespół Szkół Zawodowych nr 2, stała się „Jej życiem”, „Jej miłością”.
Z pasją i poświęceniem budowała pozycję szkoły wśród sieradzkich placówek edukacyjnych, wykazując się wielkim zaangażowaniem w doskonalenie obiektu, nieprzeciętnymi umiejętnościami w zarządzaniu placówką, ogromną odpowiedzialnością za jakość procesu nauczania i wychowania.

Dzięki nadzwyczajnej ofiarności Pani Dyrektor i idących w Jej ślady wybitnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wsparciu rodziców, wzrastała systematycznie ranga placówki, powstawały nowe licea i technika, młodzież uzyskiwała dobre wyniki. Szkoła cieszyła się bardzo dobrą opinią w środowisku, nie tylko jako miejsce rzetelnego kształcenia ogólnego i zawodowego, ale także wychowania, kształtowania osobowości uczniów, rozwijania ich zainteresowań i talentów. Pan Profesor Karol Olecki, niezapomniany nauczyciel LO i naszego Zespołu, w wierszowanej „Historii szkoły” podkreśla „wszechstronne”, „wiekopomne”, zasługi Pani Dyrektor: „Dyrektor Maciuszonek! To jest nasza chluba.”
Troszcząc się o autorytet szkoły i jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do przyszłych wyzwań, stawiała sobie oraz swoim podopiecznym - nauczycielom i uczniom- bardzo wysokie wymagania, mobilizowała i zachęcała, aby osiągali cele na najwyższym poziomie.
Profesjonalizm i determinacja, połączona z pasją i poświęceniem wywarły wielki wpływ na zawodową drogę nauczycieli oraz losy absolwentów, ich życiowy start i awans społeczny. Stanowiły fundament, na którym mogli budować swój system wartości i swoją przyszłość.
Szczególne zasługi w okresie 40 lat pracy w zawodzie nauczycielskim oraz ogromne oddanie szkole, zostały docenione i wyróżnione m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnając Panią Dyrektor, Irenę Maciuszonek, chylimy czoła przed Wielką Indywidualnością, przed „Tytanem pracy”, „ Chlubą” i „Legendą” szkoły i dziękujemy za stworzenie wzorowej placówki, jej autorytetu i tradycji. Dziękujemy za moralny kapitał, który pozostawiła nam w swoim ogromnym, niepisanym testamencie . Wierzymy, że kolejne pokolenia naszych nauczycieli i absolwentów , za przykładem Pani Dyrektor, będą rozsławiały naszą szkołę, miasto, naszą małą ojczyznę i ……. „zostawiały po sobie dobre imię”.

Droga Pani Dyrektor!
Rozstajemy się w przekonaniu i nadziei, że droga, którą Pani podążyła, jest drogą nas wszystkich i u jej kresu, dzięki łasce Boga, znowu się odnajdziemy…
Dzieli nas tylko czas …

Ignacja Buda
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w latach 1991-2006
5.12.2019 r.