INFORMACJE OGÓLNE:a) Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

b) Informacje ogólne o egzaminie czeladniczym


Terminy egzaminów sesja styczeń – luty 2019