main

TECHNIK LOGISTYK :      


Technik logistyk - zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Jest to osoba, która odpowiada za zaopatrzenie, planowanie procesu produkcyjnego, dystrybucję, transport i komunikację, czyli o sprawny i szybki przepływ towaru.

tarcza Zawody związane z kierunkiem technik logistyk
Logistyk
Spedytor
Magazynier
Operator wózków widłowych

Miejsca pracy technika logistyka
Centra transportowo – spedycyjne
Zakłady produkcyjne
Magazyny i składy
Jednostki wojskowe
Transport

Kierunki studiów związane z logistyką
Transport i spedycja
Logistyka
Ekonomia