main

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI :      


Technik rachunkowości to osoba, która w ramach swoich obowiązków może dokonywać rozliczeń finansowych, przeprowadzać kontrolę dokumentów księgowych, nadzorować terminy spłat zobowiązań i należności, posługiwać się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzać sprawozdania finansowe. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

tarcza Zawody związane z kierunkiem technik rachunkowości
Ekonomista
Księgowy
Doradca finansowy
Doradca inwestycyjny

Miejsca pracy technika rachunkowości
działy finansowe
działy księgowe
podmioty gospodarcze
instytucje ubezpieczeniowe
banki
urzędy administracji centralnej
jednostki samorządu terytorialnego
urzędy skarbowe
własna działalność gospodarcza

Kierunki studiów związane z rachunkowością
Ekonomia
Zarządzanie
Rachunkowość i Finanse
Bankowość