main

TECHNIK USŁUG ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:      


Technik gastronom- to osoba, która urządza zakłady gastronomiczne, układa diety, umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznie podaje potrawy i prawidłowo obsługuje konsumenta. Nabywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy np. sporządzania biznes planu.

tarcza Zawody związane z kierunkiem technik żywienia i usług gastronomicznych
Kelner
Kucharz
Dietetyk
Barman
Technolog żywności
Menager gastronomii

Miejsca pracy technika żywienia i usług gastronomicznych
Restauracje
Bary
Hotele
Stołówki
Sanatoria
Gospodarstwa agroturystyczne
Domy wczasowe, pensjonaty

tarcza Kierunki studiów związane z gastronomią
Dietetyka
Gastronomia i hotelarstwo
Technologia żywności
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
Towaroznawstwo
Hotelarstwo i turystyka