I. Zakres podstawowy

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

4. Rozkład materiału i plan dydaktyczny

5. Podręczniki

Oblicza geografii 1

Poziom Podstawowy
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 983/1/2019
Autorzy: Roman Malarz
klasa 1

Oblicza geografii 2

Poziom Podstawowy
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 983/2/2020
Autorzy: Tomasz Rachwał
klasa 2 i 3

Oblicza geografii 3

Poziom Podstawowy
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 983/3/2021
Autorzy: Czesław Adamiak
klasa 4

6. Karty pracy

klasa 1

II. Zakres rozszerzony

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

4. Rozkład materiału i plan dydaktyczny

5. Podręczniki

Oblicza geografii 1

Poziom Rozszerzony
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 973/1/2019
Autorzy: Roman Malarz,
klasa 2

Oblicza geografii 2

Poziom Rozszerzony
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 973/2/2020
Autorzy: Tomasz Rachwał,
klasa 2/3

Oblicza geografii 3

Poziom Rozszerzony
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 973/3/2021
Autorzy: Roman Malarz,
klasa 3/4

Oblicza geografii 4

Poziom Rozszerzony
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Nr dopuszczenia: 973/4/2022
Autorzy: Roman Malarz,
klasa 4/5