PZS nr 2 w Sieradzu

Powiatowy Zespół Szkół nr 2

im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15, tel. (43) 827-15-36

Zgłaszanie nieprzestrzegania przepisów Unijnych

Sygnalista zgłaszanie przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązująca w PZS nr 2 w Sieradzu

1. Formularz zgłoszenia działań odwetowych

2. Formularz zgłaszaniu naruszenia prawa

3. Formularz zgłoszenia podejrzenia naruszeń praw pracowniczych i etyki w zatrudnieniu oraz dyskryminacji, mobbingu lub zachowań niepożądanych

Skip to content