W naszej szkole odbył się konkurs recytatorski „Patron roku i jego twórczość, zorganizowany przez nauczycieli: Iwona Bednarek, Sylwia Dęga–Frątczak, Małgorzata Garbarczyk, Jolanta Pietrzak. Uczestnicy konkursu deklamowali poezje Czesława Miłosza.
Jury w składzie: Małgorzata Garbarczyk i Jolanta Pietrzak przyznało:
I miejsce Nadii Kasprzykowskiej i Oliwii Misiuk,
II miejsce Sandrze Mikołajczyk,
III miejsce Patrycji Kuświk.
Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kossak.
Zwycięzcą gratulujemy.