Informacje o Praktykach zagranicznych:

W ramach środków Erasmus+ programu projektu Euro VET współfinansowanego przez Unię Europejską uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach:
- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- oraz technik logistyk,

będą mogli odbyć praktyki zawodowe w Bolonii – Włochy oraz drugim kraju partnerskim podanym do wiadomości w listopadzie 2016 r.
Projekt realizowany jest od 01.08.2016 do 30.09.2017.
A wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów odbędą się w dniach: 08.05.2017 r. - 04.06.2017 roku .

Do pobrania zamieszczono:
- formularz zgłoszeniowy
oraz
- regulamin rekrutacji