main

W dniach od 02.08 do 16.08.2015 grupa osiemnastu nauczycieli ZSP Nr2 z panią dyrektor Magdaleną Marciniak uczestniczyła w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pod nazwą – „Przez języki obce do sukcesu”.
Wyjazd nauczycieli poprzedziły trzy miesięczne przygotowania językowo – kulturowe zorganizowane w naszej szkole.
Instytucją, która zorganizowała 50 godzinne szkolenie dla nauczycieli było International Project Centre w EXETER w hrabstwie DEVON w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele podzieleni byli na cztery grupy, w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego. Podczas szkolenia mieliśmy okazję poznać kulturę, mentalność Brytyjczyków, a przede wszystkim nowe metody kształcenia. Zajęcia odbywały się w dwunastoosobowych, międzynarodowych grupach. W zajęciach towarzyszyli nam m.in. Węgrzy, Turcy, Włosi i Hiszpanie. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych trenerów z IPC. Byliśmy zakwaterowani w Campusie Uniwersytetu w EXETER, w zacisznym miejscu z pięknymi widokami. Integralną częścią kursu były wycieczki. Zwiedzaliśmy między innymi: miasto Exeter, liczące ok. 2000 lat z romańsko-gotycką katedrą z XII – XV wieku, południową Kornwalię z wioską Tintagel na brzegiem Oceanu Atlantyckiego, w której znajdują się przepiękne klify i ruiny zamku w którym urodził się Król Artur. Miasto Bath, w którym mogliśmy podziwiać między innymi łaźnie rzymskie. I wiele innych przepięknych i urokliwych miejsc.
Zwieńczeniem naszego dwu tygodniowego pobytu w Wielkiej Brytanii był weekendowy pobyt w Londynie. Mieszkaliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Kensington. Widzieliśmy między innymi: pałac Buckingham, katedry Westminsterską i św. Pawła, Tower Bridge, Big Bena, London Eye, sklep Harrodsa. Sobotni wieczór spędziliśmy na musicalu Miss Seigon w teatrze Księcia Edwarda.
Nauczyciele uczestniczący w tym przedsięwzięciu niewątpliwie podnieśli swoje kompetencje językowe, dzięki którym będą mogli w przyszłości uczestniczyć w kursach doskonalenia zawodowego za granicą.


VIDEO:
wersja polska

wersja angielska


FOTO: