W dniu 22 lutego 2024 roku w ramach zajęć z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu inspektorem Zbigniewem Klemińskim. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 5A i 5B technikum, przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące praw i  obowiązków pracowników wynikających z Kodeksu pracy. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy związane jest z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy.  Wskazano istotne różnice między umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi oraz  sposobami ich rozwiązywania. Bardzo dziękujemy za spotkanie i wszystkie ważne informacje.