W czwartek, 17 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”.

W zawodach szkolnych tej olimpiady brało udział 9 uczniów naszej szkoły (Klasa 4D), 2 uczennice z najwyższą ilością punktów zakwalifikowały się do zawodów okręgowych i reprezentowały naszą szkołę w Koninie: Agnieszka Kawczyńska i Wiktoria Wawrzyniak.

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i czekamy na wyniki do 30 listopada b.r.

Barbara Wysota