Klasa I S w dniu 15 listopada pod opieką p. Lidii Tomaszewskiej i p. Katarzyny Pilc – Vinci zwiedziła XIII-wieczny klasztor podominikański znajdujący się w pobliżu szkoły. Jedna z mieszkających w nim sióstr Urszulanek oprowadziła uczniów po zabytkowym obiekcie, pokazując nie tylko wewnętrzny kościół, ołtarze, ale także krużganki, malowidła ścienne, rzeźby i liczne klasztorne zakamarki. W ciekawy sposób opowiedziała o historii średniowiecznego klasztoru. Nasi sportowcy dowiedzieli się między innymi, co kryło się pod licznymi warstwami farby na ścianach krużganków, dlaczego przy głównym ołtarzu umieszczone są lustra i w jaki sposób dominikanie budowali swe klasztory. To była prawdziwa lekcja historii…