Prace konkursowe były bardzo pomysłowe, kolorowe i estetycznie wykonane.
Jurorzy mieli trudne zadanie, gdyż wszystkie maski były przepiękne! Widać było ogromny nakład pracy oraz kreatywność uczniów. Jury oceniało: pomysłowość, wykonanie pracy, jej estetykę, kompozycję, kolorystykę, ekspresję.

Po obradach wyłoniono zwycięzców – trzy pierwsze miejsca w różnych kategoriach.
I MIEJSCE w kategorii PROJEKT MASKI otrzymała Karolina Kolasa z klasy 2C.
I MIEJSCE kategorii MASKA otrzymała Maja Kubiak z klasy 1B.
I MIEJSCE w kategorii MASKA 3D otrzymała Julia Bidzińska z klasy 1C.

Dodatkowo przyznano wyróżnienia.
WYRÓŻNIENIE w kategorii PROJEKT MASKI otrzymała Wiktoria Kolasa z klasy 2C.
WYRÓŻNIENIE w kategorii MASKA otrzymała Maria Rękiewicz z klasy 1B.
WYRÓŻNIENIE w kategorii MASKA 3D otrzymał Wojciech Piekarczyk z klasy 1L.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i przeniesienie nas w klimat weneckiego karnawału.
Complimenti!