W dniu 12.04, w ramach współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Sieradzu, odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, pod opieką p. Moniki Grzelak i p. Marka Przybyła „Dzień Życzliwości”. W ten dzień uczniowie naszej szkoły ubrani byli w kolorze żółtym. Poza tym każdy mógł wysłać komuś coś miłego za pośrednictwem „Poczty Życzliwości”. Mamy nadzieję, że dzięki temu dniu każdy będzie pamiętał, by zawsze być życzliwym i szanować każdego człowieka. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!