Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu zaprasza na próby sprawności fizycznej do III Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu do oddziału sportowego. Próby sprawności fizycznej odbędą się 6 czerwca 2022 roku (poniedziałek) w godzinach.16.00 – 19.00 na stadionie MOSiR ul. Sportowa 1 w Sieradzu na sztucznym boisku sportowy. W przypadku braku możliwości udziału w próbie sprawności fizycznej w I terminie tj. 6 czerwca 2022 r. (należy powiadomić o tym szkołę) jest możliwość udziału w II terminie tj. 13 czerwca 2022 r. w godzinach 16.00 – 19.00 na tym samym obiekcie.

Szczegółowy zestaw prób sprawności fizycznej znajduję się poniżej;

https://zamkowa15.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/proby-sprawnosci-fiycznej.pdf