W dniu 13.04.2022 roku o godzinie 9:40 w sali 103 odbył się II etap konkursu geograficznego dotyczącego „Parków Narodowych Polski”.

Konkurs, podobnie jak w ubiegłym roku, składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap, odbył się 12 i 13 grudnia 2022 r., w którym wzięło udział łącznie 105 uczniów z klas; 4A, 4B, 4C, 4D i 4H technikum.

Do drugiego finałowego etapu przystąpiło 12 uczniów z najlepszymi wynikami.

Wyniki finałowego II etapu konkursu geograficznego;

miejsce – Ciołek Nikola, kl. 4A; 42p[51p]  / 25p[28p]
II miejsce – Ślipek Natalia, kl. 4A; 41 / 21
III miejsce – Klimas Natalia, kl. 4A; 31 / 20

IV miejsce – Szymczak Martyna, kl. 4D; 31 / 19
miejsce – Ciapa Kornelia, kl. 4D; 30 / 17
VI miejsce – Szmitka Patrycja, kl. 4H; 32 / 15
VII miejsce – Chudzia Magdalena, kl. 4D; 33 / 14
VIII miejsce – Pęczek Amanda, kl. 4A; 34 / 13
IX miejsce – Orzeszek Jakub, kl. 4H; 33 / 13
miejsce – Wasilewska Agata, kl. 4C; 30 / 12
XI miejsce – Kubat Nikola, kl. 4C; 26 / 12
XII miejsce – Makowska Karina, kl. 4D; 32 / 11