W dniu 07 września 2022r. uczniowie klas 2B i 3B pod opieką p.p. Waldemara Grzesiaka oraz Macieja Pawlaka, wzięli udział w warsztatach z okazji upamiętnienia 80 rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu. Spotkanie odbyło się w ramach  konferencji naukowej  ,,Dialog polsko – żydowski a wolność’’. Warsztaty odbywały  się w siedzibie RCE WŁ ( Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu). Organizatorami konferencji były m.in. Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie oraz władze samorządowe Sieradza i Województwa Łódzkiego. Spotkaniu towarzyszyła Akademicka Telewizja Internetowa Panda TV.PL. Uczniowie wysłuchali wykładów dotyczących skomplikowanych i trudnych relacji polsko – żydowskich oraz polsko – ukraińskich na przestrzeni dziejów.

 Maciej Pawlak