W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbył się w szkoleV Konkurs Wiedzy o Życiu i Osiągnięciach Naukowych Arego Sternfeldaw którym uczestniczyło 20 uczniów z klas II, III Technikum. Konkurs ten jest organizowany cyklicznie we współpracy z Urzędem Miasta Sieradz.
Celem konkursu było:
a) przybliżenie młodzieży sylwetki sieradzanina – Arego Sternfelda
b) wykorzystanie zbiorów biblioteki szkolnej oraz zasobów internetowych – szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej.
Wyniki konkursu:
I miejsce zajęła – Dominika Buczkowska z klasy II B
II miejsce – Roman Yantsevych z klasy II B
III miejsce – Patrycia Hemer z klasy III B

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
                         Zapraszam na kolejną edycję w przyszłym roku.

                                                                                   Aleksandra Dutkiewicz