Podczas uroczystości 24 czerwca podsumowaliśmy i zakończyliśmy rok szkolny 2021/22. Wręczone zostały wyróżnienia dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w naszej szkole. Najwyższą średnią ocen w tym roku szkolnym uzyskała Patrycja Piechota z klasy IIA. Uczennica została wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na przyszły rok szkolny w technikum po szkole podstawowej. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały także: Nikola Ciołek z klasy IIIA technikum, Magdalena Chudzia z klasy IIID technikum, Julia Ciumek z klasy IIID technikum (uczennica została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów na przyszły rok szkolny w technikum po gimnazjum) oraz Natalia Lipka z klasy IIIB technikum. Podczas uroczystości wręczono także nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, listy gratulacyjne oraz nagrody i dyplomy za pozalekcyjną działalność uczniów: zawody sportowe, działalność w Wolontariacie Szkolnym, promocję szkoły, konkursy. Uczniom klas IIIa, IIIb, IIId i IIIe wręczono świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Sieradzu. Nagrodę za 100% frekwencję przez cały okres edukacji w szkole otrzymał Wojciech Sowała z klasy IIIa. Wszystkim uczniom życzymy udanego i bardzo słonecznego wypoczynku wakacyjnego.