W piątek 29 kwietnia 2022 roku pożegnaliśmy w naszej szkolnej sali gimnastycznej tegorocznych maturzystów z klas: IV D (wych. p. Renata Miśkiewicz), IV G (wych. p. Sylwia Dęga – Frątczak) i IV H (wych. p. Adam Krynicki).

Na uroczystości gościliśmy Wicestarostę Powiatu Sieradzkiego – p. Kazimierę Gotkowicz, Dyrektora Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu – p. Łukasza Goldmana, Radę Rodziców z przewodniczącą – p. Haliną Bielicką oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Po wystąpieniach p. Dyrektora Patryka Kurpisza oraz zaproszonych gości podsumowano czteroletnią pracę tegorocznych maturzystów. Medal „Primus Inter Pares” oraz świadectwo z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała Monika Pilarska z klasy IV D. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali ponadto: Weronika Kałuzińska, Jakub Wańdoch, Katarzyna Wiertelak i Marzena Toruńska – uczniowie klasy IV D. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali uczniowie: Klaudia Mielczarek (IV D), Maciej Przezdzięk (IV D), Karolina Wlazło (IV G) oraz Paulina Grabowska (IV H). Wręczono również listy gratulacyjne. Maturzystom podziękowano także za zaangażowanie w wiele działań i inicjatyw podejmowanych w naszej szkole. Były nagrody i dyplomy za działalność w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie Szkolnym, Towarzystwie Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”, za promowanie szkoły w środowisku lokalnym,  przygotowanie i obsługę uroczystości szkolnych w latach 2018 – 2022, reprezentowanie szkoły w konkursach fryzjerskich, za wspieranie akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” oraz nagrody dla najlepszych sportowców. W programie artystycznym wystąpili przedstawiciele klasy III B.

Uroczystość przygotowali uczniowie klas: III B, III A, III C, II A, I A, I B i II B pod kierunkiem p. Moniki Grzelak, p. Katarzyny Pilc – Vinci, p. Marka Przybyła i p. Justyny Pasternak.