W dniu 13.X.2022r. miały miejsce uroczystości nadania nowego Sztandaru Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu, które zostały połączone z obchodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.