W dniu 26 kwietnia 2022 roku klasa 2A PZS nr 2 Sieradzu uczestniczyła w Sie­radzkiej Giełdzie Pracy, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Giełda odbyła się pod patronatem Starosty Sieradzkiego, Mariusza Bądziora. Można było za­poznać się ofertami pracy proponowanymi przez wystawców, wśród nich promowały się służby mundurowe(Straż , Policja, Wojsko i Służba Więzienna) oraz firmy i przedsię­biorstwa z naszego regionu. Uczennice: Natalia Kobusiewicz i Patrycja Piechota udzie­liły wywiadu dla Łódzkiej TV i Nasze FM. Uczniowie poznali możliwości dalszego roz­woju i planowania swojej kariery zawodowej.