29 marca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” w związku z zakończeniem jego likwidacji. Nagrodzono 12 najaktywniejszych członków spośród młodzieży należącej do stowarzyszenia. Nagrody otrzymały uczennice: Kinga Filipczak (IIA), Marta Pilarska (IIA), Gabriela Spętana (IIA), Natalia Wańdoch (IIA), Kornelia Bernasiak (IIIA), Blanka Kaczmarek (IIIA), Aleksandra Rękiewicz (IIIA), Kinga Szymczak (IIIA), Weronika Jasek (IVD), Karina Makowska (IVD), Izabela Marczak (IVD) i Oliwia Świniarska (IVD).

Towarzystwo, powstałe w 2008 roku w celu wspierania pomysłów młodzieży, skupiało uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz osoby spoza szkoły. W ciągu 15 lat swojego istnienia działało bardzo intensywnie i wpisało się na karty historii naszej szkoły, organizując spotkania młodzieży z ciekawymi ludźmi, wystawy, konkursy, warsztaty, wycieczki, akcje charytatywne oraz kiermasze i jarmarki świąteczne. Najaktywniejsi członkowie spośród uczniów otrzymywali jednorazowe stypendium w formie nagrody pieniężnej. Obszary, w których działało Towarzystwo, to: „Świadkowie historii”, „Ludzie z pasją”, „Sieradz – moja mała ojczyzna”, „Poznajemy inne kultury” oraz „Kuchnie świata”. W ostatniej kadencji w skład Zarządu Towarzystwa wchodziły następujące osoby: Janina Żemła, Iwona Bednarek, Katarzyna Focht, Katarzyna Pilc – Vinci i Jacek Gruszka.