8 grudnia przedstawicielki Szkolnego Wolontariatu wraz z opiekunkami p. Zofią Grzesiak i p. I. Bednarek odebrały  po raz drugi tytuł Wolontariusza Roku. Kapituła doceniła 20-letnią działalność wolontariatu w naszej szkole. W tym czasie zbieraliśmy makulaturę, ratując w ten sposób konie – trzykrotnie otrzymaliśmy Nagrodę Pegaza przyznawaną przez Klub Gaja. Organizowaliśmy kwesty, zbiórki żywności, plastikowych zakrętek, przygotowywaliśmy paczki dla rodzin w trudnej sytuacji, dla kombatantów z Kresów. Wspieraliśmy polskie dzieci z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Zorganizowaliśmy pomoc dla uchodźców z Ukrainy, koncert charytatywny „Pomóżmy Monice i Mateuszowi”. Dzięki wolontariuszkom odbyły się też 2 koncerty pieśni patriotycznych.

Dziękujemy wszystkim członkom Szkolnego Wolontariatu –  obecnym i tym, którzy są już absolwentami! Nasza działalność to dowód na to, że nie brakuje ludzi, którzy potrafią bezinteresownie pomagać i zachęcać innych do wspólnego działania.