16  listopada 2022 r. odbył się IV Szkolny Konkurs Historyczny.  W konkursie wzięło udział 30 uczestników. Tym razem uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczącymi II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1922. Tak, jak w poprzednim roku wygrał Dawid Perdek z klasy 3A. Na drugim miejscu uplasował się Adrian Pogorzelec również z klasy 3A, a na trzecim Krystian Korzeniewski z 4D. Organizatorami konkursu byli: p. Waldemar Grzesiak, Maciej Pawlak i Jacek Gruszka.

Dzień później odbył się  II.  Szkolny Konkurs Wiedzy Prawniczej              

15 uczestników odpowiadało na pytania związane z prawem pracy, bhp i prawem gospodarczym. Oto wyniki: IV miejsce – Patrycja Jakubowska – klasa IV A, III miejsce – Kinga Formińska – klasa IV B, II miejsce – Kinga Przezdzięk – klasa  IV A, I miejsce Oliwia Mikołajczyk – klasa IV A. Konkurs zorganizowali p. Katarzyna Focht i Maciej Pawlak.

18 listopada odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom tych konkursów.