W dniu 07.10.22r był obchodzony ,,ŚWIATOWY  DZIEŃ  TABLICZKI  MNOŻENIA” . Z tej okazji , naszą szkołę odwiedzili uczniowie kl. 4- sportowej ,  Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Pod hasłem ,,MŁODSI SPRAWDZAJĄ JAK STARSI  TABLICZKĘ MNOŻENIA ZNAJĄ‘’  w  formie zabawy ,sprawdzali  wśród naszych uczniów technikum, umiejętność mnożenia . Nie brakowało chętnych – wszyscy uczestnicy byli obdarowani  kolorowymi balonami , a najlepsi  zostali uhonorowani  tytułem eksperta.  Najwięcej śmiechu wywoływały poprawki starszych kolegów, przez małych ekspertów. Starsi byli dzielni – wszystkie siły na pokład – przy liczeniu zdarzała się praca grupowa.

Taka wizyta ,,małych ekspertów ‘’ nie jest codziennością, co wywołało wśród naszych uczniów zaciekawienie, uśmiech , radość i wprawiło wszystkich w dobry nastrój.                                            

Po poczęstunku , nasi ,,mali eksperci‘’ zostali zaproszeni,  przez p. dyr. P. Kurpisza , do dalszej współpracy   .