W dniu 31 sierpnia 2022 roku otrzymaliśmy bardzo dobre informacje o wynikach egzaminu zawodowego.

Nasi uczniowie w Technikum nr 2 w pięciu na sześć zawodów, których uczą się w naszej szkole zdali w 100%. Całkowita zdawalność egzaminu w Technikum wynosiła 98,72%. Dodatkowo we wszystkich zawodach zdawalność naszych uczniów była wyższa od zdawalności w województwie i kraju.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 również osiągnęli sukces na egzaminach zawodowych. Na siedem zawodów, w których uczniowie zdawali egzamin zawodowy w czterech zdawalność wynosiła 100%. Ogólnie w tym typie szkoły zdawalność egzaminu zawodowego organizowanego przez CKE wyniosła 81,48%. Natomiast uczniowie, którzy przystępowali do egzaminów czeladniczych zdali je w 100%.

GRATULUJEMY.