Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Sieradzu po raz kolejny przyłączyli się pod opieką nauczyciela p. Moniki Plewińskiej do ogólnoświatowej akcji ,,Sprzątania świata’’.

 Akcja była poprzedzona również innymi działaniami, które mają na celu podniesienie wśród naszych uczniów świadomości ekologicznej i większe zaangażowanie w sprawy ochrony naturalnego środowiska.

Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie.

Od 28 lat akcja organizowana jest w Polsce.

Co roku w trzeci weekend września wolontariusze sprzątają Świat.

Tegoroczne hasło brzmi: ,,Wszystkie śmieci są nasze!’’

Głównym celem akcji jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja ma również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska. Nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Fryzjerki z klas 2B, 4B i 4G  zbierały śmieci w pobliżu szkoły 

ul. Zamkowa, Rynek Praski oraz w okolicach Amfiteatru i rzeki Warty.

Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.