W dniu 14 marca 2023 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oddział w Sieradzu Panem Januszem Grochmalskim i Panią Renatą Glapińską oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Łodzi Panią Izabelą Wojtysiak i Magdaleną Mierzejewską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista – klasa 4D, 4A, 3A oraz technik logistyk – klasa 4D.

Uczniowie zostali zapoznani z możliwością zdobycia pracy w ZUS. Dowiedzieli się gdzie szukać ogłoszeń o pracę w ZUS, jak aplikować oraz jakie dokumenty są wymagana przy ubieganiu się o pracę. Nasi goście przedstawili również strukturę organizacyjną ZUS co naświetliło uczniom w jakich działach i jednostkach można tam pracować. Uczniowie otrzymali również informację o możliwości odbycia stażu lub praktyk zawodowych w ZUS.

Następnie przedstawiciele CIiPKZ omówili w jaki sposób działa ich jednostka. W jakich sytuacjach uczniowie mogą zwrócić się o pomoc np. w celu ustalenia predyspozycji zawodowych, co w klasach kończących szkołę może być wskazówką wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Bardzo dziękujemy za owocne i ciekawe spotkanie.