14 czerwca b.r. odbyło się spotkanie z krajoznawcą i byłym pedagogiem naszej szkoły,  p. Januszem Ziarnikiem. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które przeszły przez eliminacje szkolne Konkursu Krajoznawczego.  Prelekcja o dziejach Sieradza miała na celu przygotowanie uczennic do udziału w finale Międzyszkolnego Konkursu Krajoznawczego.