14 listopada 2023 r. odbył się pierwszy etap X edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku. Współorganizatorem tej edycji Olimpiady jest Instytut Dziedzictwa Solidarności.

 W naszym zespole szkół do rywalizacji  przystąpiło 7 uczniów z klas 5 B i 4 A. Uczestnicy rozwiązywali pisemne testy w czasie 60 minut. Zwycięzcami etapu szkolnego zostali Dawid Perdek i Adrian Pogorzelec z klasy  4  A , którzy zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady. Obu uczniom życzymy sukcesów w kolejnym etapie.

            16 listopada 2023 r. nauczyciele zespołu przedmiotów społecznych zorganizowali kolejny Szkolny Konkurs Historyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 5 B, 5 A, 4 A, 3 B i 2 L. Tematyka konkursu dotyczyła dziejów odrodzonej Polski w latach 1918 – 1921. Zwycięzcą konkursu został Bartłomiej Kowalski z klasy 3 B, drugie miejsce zajął Adam Szumicki z klasy 2 L, a trzecie Adrian Pogorzelec z klasy 4 A. Gratulujemy zwycięzcom Konkursu !

30 listopada 2023 r. odbył się szkolny etap 65 edycji Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.  Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a organizatorem zawodów jest Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  Uniwersytetu Warszawskiego. Do zawodów przystąpiło 11 uczniów z klas 5 A i 4 A.  Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali  testy w formie pisemnej, składające się z pytań jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Czas trwania testu wynosił 60  minut. Żadnemu z naszych uczniów nie udało się awansować do kolejnego etapu Olimpiady.

             Etapy szkolne obu olimpiad oraz Konkurs Historyczny zostały przeprowadzone pod nadzorem nauczycieli : Waldemara Grzesiaka i Macieja Pawlaka.