Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu będą mogli zdobywać doświadczenie pod okiem zawodowców z sieradzkiej firmy Asclepios. Dyrektor szkoły Patryk Kurpisz podpisał porozumienie z prezesem zarządu Tomaszem Jóźwikiem.

Skip to content