Przed Wami długa droga… Każdy chce nią  iść z uśmiechem na twarzy, znaleźć na niej radość i szczęście.

28 kwietnia odbyło się pożegnanie tegorocznych absolwentów trzech klas Technikum nr 2. W uroczystości udział wzięli: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego – p. Sylwia Dęga –Frątczak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu – p. Małgorzata Kamińska-Chruścicka, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Halina Bielicka, sekretarz Rady Rodziców – p. Ewa Czyż, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu – p. Patryk Kurpisz, wicedyrektor – p. Katarzyna Jaworska – Lisowska, kierownik szkolenia praktycznego p. – Marlena Woźniak oraz wychowawcy   – p. Katarzyna Pilc – Vinci,   p. Justyna Pastrnak,  p. Marek Przybył, a także nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie klas młodszych.
Podczas uroczystości wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i listy gratulacyjne.
Najlepsza absolwentka – Julia Ciumek z kl. 4D – otrzymała medal Primus Inter Pares i świadectwo z wyróżnieniem.  Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały także: Magdalena Chudzia z klasy 4D oraz Maria Ubychaz klasy 4G. Nagrody Dyrektora otrzymali: Kornelia Ciapa, Martyna Szymczak, Agnieszka Kawczyńska, Karina Makowska, Hubert Szczepaniak  z kl. 4D oraz Paulina Iskra, Natalia Gruda oraz Gabriela Ubych z kl. 4G. Listy gratulacyjne odebrali: Maria Janiak, Izabela Marczak, Martyna Serwata, Wiktoria Piesyk, Oliwia Świniarska i Weronika Jasek z kl.4D oraz Natalia Morawka, Wiktoria Klucha, Klaudia Kobierska i Anna Owczarek z kl. 4G. Wręczono także nagrody absolwentom działającym w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Wolontariacie, reprezentującym szkołę w zawodach sportowych i podczas promocji. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Program artystyczny pod hasłem „Nic dwa razy się nie zdarza…” przygotowała klasa 2A pod kierunkiem p. Barbary Wysoty i p. Iwony Bednarek. Gościnnie wystąpiły uczennice z klas: 1A i 4B oraz Michał Jankowski z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów na maturze, realizacji planów i marzeń.