22 lutego 2023 roku po raz trzeci odbył się „Szkolny Dzień Potęgi” i „Szkolny Dzień Logarytmu”. Uczniowie branżowej szkoły obliczali potęgi, a uczniowie technikum i liceum działali na logarytmach.

Logarytm
Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas I, III i IV technikum oraz I liceum.
Uczestnicy mieli do rozwiązania 13 zadań w maksymalnym czasie 45 minut. Liczba punktów do uzyskania w konkursie to 16.
I miejsce – Yehor Herasymovych 1C 10 pkt.
II miejsce – Patrycja Piechota 3A 7 pkt.
III miejsce – Karina Makowska 4D i Gabriela Ubych 4G 5 pkt.

Potęgi
Wzięło w nim udział 8 uczniów z klas I branżowej szkoły.
Uczestnicy mieli do rozwiązania 12 zadań w maksymalnym czasie 45 minut. Liczba punktów do uzyskania w konkursie to 12.

I miejsce – Angelika Ograbek 1e 5 pkt.
II miejsce – Daria Ławniczak 1d 4 pkt. (krótszy czas pisania)
III miejsce – Roksana Wągrowska 1d 4 pkt.

Gratulujemy. Zwycięzcom dyplomy wręczyła Wicedyrektor Katarzyna Jaworska-Lisowska.
Zespół Nauczycieli Matematyki