„GENERATION Z” – DEBATA Z MŁODZIEŻĄ

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu już po raz kolejny wzięło udział w projekcie realizowanym we współpracy z Instytutem Nowych Technologii w Łodzi.
„GENERATION Z” to projekt dialogu młodzieży z decydentami o wyzwaniach związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z. Dofinansowany jest z programu ERASMUS+.
Debata odbyła się w dniu 16 grudnia br. i była kolejnym etapem projektu „GENERATION Z” realizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Nowych Technologii w Łodzi.
Tym razem odbyła się w formie zdalnego spotkania decydentów z młodzieżą szkół średnich. Uczniowie z klasy 4G i 3A naszej szkoły, zostali objęci projektem i spotkali się z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu – doradcami zawodowymi Centrum Planowania Informacji i Planowania Kariery. Prelegenci przekazali młodzieży wchodzącej niebawem w dorosłość zawodową, szereg podstawowych informacji dotyczących warunków panujących na rynku pracy, zebranych w formie krótkiej prezentacji. Przedstawili badania, które wskazują, że młodzi ludzie w wykształceniu upatrują swój sukces na rynku pracy. Proces przejścia pomiędzy edukacją a rynkiem pracy zależy od wykształcenia, a także od warunków społecznych i gospodarczych. Dlatego bardzo ważne jest umożliwienie im uczestnictwa w konsultacjach oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z doradcami zawodowymi, którzy poprzez własne różnorakie kompetencje i umiejętności są w stanie nadać właściwy kierunek młodym osobom poszukującym własnej drogi zawodowej.
Uczestnictwo w debacie było szansą dialogu dla młodych poszukujących i decydentów, wpływających na rynek pracy. Młodzież wykazała żywe zainteresowanie tematem spotkania, co wyrażało się w licznych pytaniach do prelegentów.
Szczególną uwagę młodzieży przykuła informacja o możliwości zdiagnozowania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych.
Wynikiem debaty było rozbudzenie w uczniach zainteresowania swoją przyszłą drogą zawodową i refleksja, że właściwe zaplanowanie swojej drogi zawodowej może zaowocować sukcesem, zarówno na ścieżce kariery zawodowej, jak i własnego rozwoju.

Skip to content