W dniu 30. 03. 2022 r Wydział Katechetyczny Diecezji Włocławskiej  zorganizował pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę. Z naszej szkoły – PZS nr 2 w Sieradzu pojechały wszystkie klasy maturalne: kl. IV D z wychowawczynią Panią Renatą Miśkiewicz, IV H z wychowawcą Panem Adamem Krynickim i IV G z wychowawczynią Panią Sylwią Dęgą – Frątczak.

Nad stroną organizacyjną i duchową czuwali katecheci Dariusz Danielewski i siostra Dorota Krakowiecka. Maturzyści wzięli udział w konferencji, adoracji Najświętszego Sakramentu, Drodze Krzyżowej i Eucharystii.