Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i  Solidarności

25 listopada 2022 r. odbył się szkolny etap LXIV Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.  Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a organizatorem zawodów jest Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  Uniwersytetu Warszawskiego. Do zawodów przystąpiło dwóch uczniów z klasy 3 A – Dawid Perdek i Szymon Bałtruczuk.  Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie  testy w formie pisemnej składające się z pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 60  minut.

Dwie dekady  historii

30 listopada 2022 r. odbył się pierwszy etap Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku. Do rywalizacji przystąpiło 8 uczniów z klas 3 A i 4 H. Uczestnicy rozwiązywali pisemne testy w czasie 60 minut. Prace 2 uczniów ( Dawida Perdka i Adriana Pogorzelca z klasy    3 A ), którzy zdobyli największą ilość punktów zostały przesłane do siedziby fundacji, gdzie będą weryfikowane i kwalifikowane do etapu wojewódzkiego.

Etapy szkolne obu olimpiad zostały przeprowadzone pod nadzorem nauczycieli : Waldemara Grzesiaka i Macieja Pawlaka.