W środę, 9 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie brzmiało: „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

– 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru

– zadania z podstaw ekonomii

Pytania charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej olimpiady

W zawodach I stopnia wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły z klas: 2A, 3A, 4A i 4D. Prace uczniów zostały przesłane do Komitetu Okręgowego PTE w Łodzi. Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami nastąpi 4 grudnia b.r. Dziękujemy za udział i oczekujemy na wyniki.

Barbara Wysota.