Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

8 listopada 2023 roku 10 uczniów naszej szkoły (5A – 2osoby, 4A – 2 osoby i 3A – 6 osób) wzięło udział w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej Hasłem przewodnim tej olimpiady było: „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Każdy z uczestników w ciągu 120 minut miał rozwinąć jeden z dwóch podanych tematów w formie wypracowania, rozwiązać zadanie ekonomiczne, a następnie test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Sprawdzone prace przez szkolną komisję były wysłane do PTE w Łodzi, gdzie podlegały weryfikacji.

Do zawodów okręgowych, które odbędą się w Łodzi w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 12 stycznia 2024 roku zakwalifikowały się 2 uczennice klasy 3A:

 Kinga Filipczak i Marta Pilarska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia