22 listopada 2022 r. o godz. 13.00 odbył się szkolny etap Olimpiady: ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, zorganizowany przez ZUS II Oddział W Łodzi. Do olimpiady przystąpiło 19 uczniów naszej szkoły z klasy IIIA technik ekonomista i klasy IVD technik ekonomista. Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązywali indywidualnie jednakowe testy (w formie pisemnej) składające się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Prace 3 uczennic, które zdobyły największą ilość punktów zostały przesłane do oddziału ZUS, gdzie będą weryfikowane i kwalifikowane do etapu wojewódzkiego:

Karina Makowska, Patrycja Piechota i Paulina Bronka.

Lista zespołów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłaszana na stronie www.zus.pl/edukacja do 21 grudnia br.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Wysota