3 maja 2022 roku p. dyr. Patryk Kurpisz, p. Monika Grzelak oraz przedstawiciele naszej szkoły: Kinga Formińska, Julia Jarząb, Gabriela Spętana, Adrian Pogorzelec oraz Mikołaj Kolasa, wzięli udział w obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice, dalszy ciąg obchodów miał miejsce na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie p. Dyrektor wraz z młodzieżą złożyli kwiaty pod pomnikiem.