Celem projektu było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS.

W piątek 31 marca 2023r. godz. między 8.00 a 14.00 został w naszej szkole zorganizowany Dzień Dawcy, podczas którego wszystkie osoby pełnoletnie mogły zarejestrować się w bazie danych jako potencjalni dawcy.
Udało nam się zarejestrować 14 osób.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie akcji a także nowym potencjalnym dawcom. 

Koordynatorem akcji „Komórkomania” była p. Marta Sitarek.  wspomagana przez Szkolny Wolontariat.